Rooster en huiswerk

horen bij elkaar.

Roosterpunt haalt het rooster op uit het roostersysteem van uw school en geeft het op een overzichtelijke manier weer. Wijzigingen in het rooster worden automatisch gedetecteerd en direct doorgestuurd als notificatie naar de smartphones van leerlingen en medewerkers.

Roosterpunt kan het huiswerk vinden in uw bestaande systemen, maar u kunt ook kiezen voor de uitgebreidere huiswerk-functionaliteiten van Roosterpunt. Hierbij kunnen leerlingen onder andere per huiswerkonderdeel gemakkelijk bijhouden of zij het huiswerk gemaakt hebben.

Overzicht

iphone
Het dag-, en weekoverzicht.

Iedereen krijgt het rooster te zien in een handig dagoverzicht. Gedurende een lesdag blijft dit overzicht up-to-date, en verschijnt er relevante informatie zoals opgegeven huiswerk.

In het weekoverzicht is dankzij duidelijke icoontjes per les direct te zien waar er wijzigingen in het rooster zijn, of voor welke les een leerling het huiswerk nog niet heeft gemaakt. Leerlingen en docenten kunnen zelf vakken en groepen hun eigen kleur geven voor een gepersonaliseerd overzicht. Deze kleuren komen overal in de app terug waar van toepassing.

Het vak- of groepoverzicht geeft inzicht in alle vakken (voor leerlingen) of groepen (voor docenten). Op deze manier wordt het gemakkelijk om de aankomende lessen en het bijbehorende huiswerk te vinden.

iphone
Het groepoverzicht en detailscherm.

Details

Meer informatie over een les is te vinden in lesdetails. Hier verschijnen naast de lesinformatie ook de wijzigingen en het huiswerk.

Een docent kan vanuit dit scherm direct huiswerk toevoegen aan de les. Leerlingen kunnen voor eigen administratie ook zelf huiswerk toevoegen.

iphone
Roosterpunt Screenshot
Afspraak details.

Heeft u interesse?

Neem contact met ons op!
We geven u graag een demo.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.