Disclaimer

Roosterpunt is niet aansprakelijk voor fouten op haar website en behoudt zich het recht haar diensten af te laten wijken van wat op de website wordt getoond.

Privacyverklaring

Roosterpunt houdt zich aan de geldende Nederlandse wetgeving. In deze privacyverklaring vindt u welke gegevensdragers worden gebruikt binnen de applicatie en welke gegevens door haar worden verwerkt. Roosterpunt treedt op als verwerker van persoonsgegevens in opdracht van de desbetreffende onderwijsinstelling.

Identiteit van de ondernemer
Roosterpunt is ingeschreven onder nummer 71121943 bij de Kamer van Koophandel en is te bereiken via info@roosterpunt.nl.

Gegevensdragers
Roosterpunt gebruikt cookies en vergelijkbare technieken voor het identificeren van haar gebruikers. Daarnaast worden gegevens die zichtbaar zijn in de applicatie opgeslagen op het apparaat van de gebruiker, dit ten behoeven van de gebruikservaring en het optimaal werken van de dienst. Tot slot gebruikt Roosterpunt cookies om geanonimiseerd het gebruik van haar dienst te monitoren, hiervoor wordt een externe analyse tool ingezet.

Gegevens
Roosterpunt verwerkt de volgende gegevens van haar gebruikers, bij elk item wordt aangegeven of het gaat om het opslaan van gegevens of doorgifte vanuit een externe applicatie of database via haar systeem.

 1. Naam (zoals voornaam, achternaam en eventuele tussenvoegsels)
  Opslag: Ja, doorgifte: Ja
  Uw naam wordt gebruikt om u persoonlijk aan te kunnen aanspreken in de applicatie en via email.

 2. Rol binnen de organisatie (zoals leerling, docent, overig medewerker)
  Opslag: Soms, alleen wanneer via Office 365/Azure AD wordt ingelogd, doorgifte: Ja
  Om uw rechten te kunnen bepalen en de gebruikservaring te optimaliseren wordt uw rol binnen de organisatie gebruikt.

 3. Unieke identificatiecodes (zoals leerlingnummer, medewerkers afkorting, externe gebruikersnaam)
  Opslag: Ja, doorgifte: Ja
  Om u te kunnen identificeren en uw eigen gegevens in te laden (welke gekoppeld worden uit verschillende externe applicaties) worden enkele unieke identificatiecodes gebruikt.

 4. Rooster (zoals lessen welke gevolgd/gegeven worden; vak, groep, tijd, lokaal, docent, leerlingen)
  Opslag: Ja, doorgifte: Ja
  Voor het tonen van het persoonlijke rooster of een gezocht rooster op basis van leerling, docent, groep of lokaal.

 5. Mededelingen (zoals meldingen die door de school aan de leerlingen en/of docenten worden gedaan)
  Opslag: Ja, doorgifte: Ja
  Deze gegevens worden gebruikt voor het tonen van relevante mededelingen.

 6. Vakken/groepen (zoals vak, groepscode, gekoppelde leerlingen/docenten per week)
  Opslag: Ja, doorgifte: Nee
  Op het basis van het rooster worden leerlingen en docenten aan een groep gekoppeld waarna zij de relevante informatie van een vak/groep kunnen opvragen.

 7. Zoekfunctionaliteit/afkortingen (zoals naam, leerlingnummer/afkorting, lokaal, vaknaam)
  Opslag: Ja, doorgifte: Ja
  Uw naam wordt in combinatie met uw leerlingnummer/afkorting gebruikt zodat gebruikers kunnen zoeken op uw rooster en ook uw naam te zien krijgen i.p.v. alleen een code. Lokaal en vaknamen worden gebruikt om te kunnen zoeken en de gegevens zo volledig mogelijk te kunnen tonen.

 8. Huiswerk (zoals opdrachten en toetsen)
  Opslag: Ja, doorgifte: Ja
  Het huiswerk wordt vanuit het leerlingvolgsysteem geladen en/of door wat de leerling/docent zelf heeft ingevuld. Dit wordt gebruikt om leerlingen en docenten te informeren over het huiswerk (waaronder opdrachten en toetsen) dat zij voor de verschillende lessen hebben (opgegeven).

 9. Resultaten (zoals cijfer, weging en beschrijving)
  Opslag: Nee, doorgifte: Ja
  Op basis van uw leerlingnummer worden de resultaten uit het administratiesysteem opgehaald en direct doorgegeven aan de app.

 10. Instellingen (zoals emailadres, aan lessen gekoppelde kleurenfilters)
  Opslag: Ja, doorgifte: Nee
  Wanneer u via email meldingen wilt ontvangen, wordt uw emailadres opgeslagen om deze te kunnen sturen. De door u ingestelde kleurenfilters worden opgeslagen in uw eigen account zodat deze op alle platformen synchroon lopen.

 11. Pasfoto's (zoals foto's van leerlingen)
  Opslag: Ja, doorgifte: Nee
  Docenten hebben de mogelijkheid om in de app de pasfoto's van leerlingen op te zoeken. Hierdoor kunnen zij snel zien of ze de goede leerling voor zich hebben.

Delen van de gegevens
Gegevens zullen alleen door Roosterpunt worden gedeeld met andere gebruikers of afnemers na toestemming van de eindgebruiker of de desbetreffende schoolinstelling. Roosterpunt behoudt zich echter het recht anonieme statistieken te verzamelen over het gebruik van haar diensten door de gebruiker, hiervoor kan een externe analyse tool in worden gezet.

Bewaartermijn
Roosterpunt zal de gegevens bewaren zolang dit nodig is voor de correcte uitvoering van haar dienst. Aan het eind van ieder schooljaar zal bekeken worden welke informatie relevant is om mee te nemen naar het volgende jaar (hieronder vallen de instellingen en accountgegevens) en welke gegevens verwijderd worden (hieronder vallen het rooster, mededelingen en de vakken/groepen). Gegevens van de gebruikers die uit het systeem verwijderd worden door de onderwijsinstelling zullen aan het eind van het schooljaar worden verwijderd, tenzij deze gegevens nog nodig zijn voor de onderwijsinstelling.

Beveiliging
Roosterpunt zal persoonlijke en bedrijfsgevoelige informatie vertrouwelijk behandelen en er naar streven alle informatie van de gebruiker veilig op te slaan. Gevoelige informatie op onze servers zal gecodeerd worden voordat deze opgeslagen wordt en wordt tevens opgeslagen op een gegevensdrager welke met een wachtwoord is beschermd.

Recht op inzage, correctie, verwijdering en meenemen van eigen gegevens
Een verzoek op inzage, correctie, verwijdering en/of meenemen van uw eigen gegevens kan worden ingediend bij de desbetreffende schoolinstelling, waarna zij dit, wanneer van toepassing, naar Roosterpunt door zal zetten.

Intrekken toestemming verwerking gegevens
Wilt u de verleende toestemming intrekken voor het verwerken van uw gegevens, kunt u uw verzoek indienen bij de desbetreffende onderwijsinstelling zodat zij dit naar Roosterpunt kunnen doorzetten.

Klachten
Mocht u klachten en/of vragen hebben, kunt u deze bij Roosterpunt indienen via info@roosterpunt.nl of bij de desbetreffende schoolinstelling.